Hvem er Anne?


Anne Bonefeld, 52 år,
Byrådsmedlem fra 2010 siddende i social og sundhedsudvalget og børn/unge og kulturudvalget.Jeg har blandt andet været med til at lave politikken for en skole i balance, som ligger meget tæt opad den nye folkeskolereform, folkeoplysningspolitikken, sundhedspolitikken og med i udkastet til strategien for de 0-6 årige.

Mine mærkesager:

Vi skal fremme samarbejdet mellem erhvervslivet/køb Odder og kommunen for at vi sammen kan fremme bosætningen og fortælle den positive historie.

Mærkesag nr 1:

 
At skabe gode sammenhænge mellem vores dagtilbud/skolerne/SFO tilpasset med fleksible åbningstider, hvor pendlerproblematikken kommer i højsædet og vi udnytter vores resourcer optimalt.

Mærkesag nr 2:

 
Jeg tror på forebyggelse frem for helbredelse og vil derfor arbejde for at Odder kommunes sundhedspolitik med bla. borgere i bevægelse bliver en realitet i Odder kommune.

Min baggrund:
Jeg er født og opvokset i sønderjylland på Als. Bor i Fensten ved Gylling på et deltidslandbrug sammen med Niels. Sammen har vi to piger Nanna og Rikke, som er flyttet hjemmefra og begge læser medicin i  Århus.

Uddannelse: 
Jeg er uddannet klinikassistent i 1980 og senere uddannet Tandplejer i 1983 og har siden arbejdet som Tandplejer.

Jeg har arbejdet i privat praksis flere steder og startede med at tage til Schweiz for at få noget erfaring. Desuden har jeg arbejdet kommunalt i mange år. Den længste ansættelse på et sted har været i Odder kommunale tandpleje, hvor jeg var i 19 år. Tandplejerens fornemste opgave er undersøgelse og forebyggelse til alle aldre og derfor har jeg også suppleret min uddannelse med et års reklame og siden to diplomkurser i ortodonti/tandregulering.

Jeg er nu ansat i Horsens kommunale tandpleje, hvor jeg udelukkende arbejder med tandregulering.

Derudover bruger jeg min uddannelse ved at rejse med tandsundhed uden grænser til lande, hvor tandsundheden ikke er i højsædet som i Danmark. Jeg har været i Peru i 2011 og var i sommeren 2013 i Indien for at yde en frivillig indsats med at forbedre tandsundheden.